Wallmans Oslo

Wallmans Oslo


Mølleparken 6

Mølleparken 6 0459 OSLO

Reisealternativer med trikk fra Oslo S. til Wallmans Oslo

Trikk 11 (Mot Disen) med stoppested Biermannsgate.
Trikk 12 (Mot Kjelsås) med stoppested Biermannsgate.
Trikk 13 (Mot Storo - Grefsen Stasjon) med stoppested Biermannsgate.

 

Se kart